Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Oken, Lorenz, 1779-1851


Citace: Gottlieb, B.J., Berg, A. Das Antlitz des germanischen Arztes in vier Jahrhunderten. Berlin: Rembrandt, 1942.
Citace: Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985.
Citace: Pagel. Biogr. Lex. hervor. Ärzte.
Citace: Psotníčková, J. Jan Evangelista Purkyně. Praha: Orbis, 1955.
Citace: Zeitschrift für ges. innere Medizine, 1952, 7/7, 305.
Německý přírodovědec a filozof.