Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mikátová, Blanka, 1958-


Citace: Mikátová,B.: Ochrana obojživelníků
Citace: Osobní sdělení
Narozena 1958. RNDr., pracuje a publikuje v oboru ochrany přírody.