Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Musilová, Stanislava, 1982-

Vazby: Klečáková, Stanislava, 1982-

Citace: Musilová, Stanislava: Žena za katrem, 2019
Citace: www(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta), cit. 16. 7. 2019
Narozena 1982. Historička, specializuje se na 19. století, kriminalitu a kriminalizaci jednání jednotlivých složek společnosti a genderová specifika společnosti.