Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Musil, Jan, 1988-


Citace: Musil, Jan (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení, 2015
Citace: www(Katedra politologie a filozofie - Filozofická fakulta - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem), cit. 26. 2. 2016
Narozen 1988 v Děčíně. Mgr., Ph.D., politolog a filozof. Specializuje se na témata v české filosofii (otázka národa a filosofická reflexe nacionalizace, evropská integrace a idea Evropy). Též se zaměřuje na historii a ideologii rasismu v evropském myšlení a vývoj vědy a vědeckých teorií ve 20. století (zde zejména ozdravné vědecké programy a etatizace vědy, např. eugenika, biotypologie atd.).