Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Stojaník, Filip

Citace: Stojaník, Filip: Kapitoly z dějin Ústecka (1945-1989), 2018
Citace: www(Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav slovansko-germánských studií), cit. 2. 4. 2018