Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Tomanová Petrová, Pavla, 1972-

Vazby: Petrová, Pavla, 1972-
Citace: Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. Hodonín (red. P. Tomanová Petrová)
Citace: Hladilová, Šárka, (ed.) - Doláková, Nela, (ed.) - Petrová Tomanová, Pavla, (ed.): Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology: 15th conference on Upper tertiary: proceedings and extended abstracts, Volume 36. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007
Citace: Hladilová, Šárka, (ed.) - Doláková, Nela, (ed.) - Petrová, Pavla, (ed.): 14th Conference on Upper Tertiary: September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic. Brno: Masaryk university, 2004
Citace: www (osobní stránka)
Citace: www(National Geoscience Bibliography), cit. 21. 5. 2015