Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 7588 7591
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 7587 7590 12.12.2019
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 1 1 10.01.2019
ZK Zvukové knihy 0 0
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 0 0
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0